003773_Harald Haavik_BL-GK_Gildeskaal mikkel rev

Videreutdanning og kurs

Kommunen er opptatt av å legge til rette for utdanning og kompetanseheving. Inndyr er senter for videregående skole og kunnskapssenteret i Gildeskål.

Det er også kort vei til Nord universitet i Bodø og flere studieretninger på Ørnes eller i Glomfjord.

006944_Gunnar Egeberg_BL-GK_Gildeskaal Vg skole Inndyr

Meløy videregående skole, studiested Inndyr

Meløy videregående skole har skoleåret 2016/2017 ca 250 elevplasser innenfor 5 forskjellige utdanningsprogram fordelt på 3 studiesteder (Ørnes, Glomfjord og Inndyr).

I tillegg er det ca 70 elever under OPUS Meløy og den åpne skolen.

Glomfjord og Ørnes ligger i nabokommunen Meløy. Det er ca 40 km fra Inndyr til Ørnes, og ca 60 km fra Inndyr til Glomfjord.

Videregående utdanning: Meløy videregående skole, studiested Inndyr, Glomfjord og Ørnes

De ca 250 elevplasser innenfor 5 forskjellige utdanningsprogram fordeler seg på 3 studiesteder (Ørnes, Glomfjord og Inndyr):

Inndyr har 50 elevplasser:

Glomfjord har ca 150 elevplasser:

  • Elektrofag; elektrofag vg1 og elenergi vg2
  • Helse- og oppvekstfag; helse- og oppvekstfag vg1, barne- og ungdomsarbeider vg2, helsearbeiderfag vg2
  • Teknikk og industriell produksjon; teknikk og industriell produksjon vg1, kjemiprosess vg2, industriteknologi vg2

Ørnes har 90 elevplasser:

  • Studiespesialisering; studiespesialisering vg1, vg2 og vg3
007426_Heidi Meland_BL-GK_Gildeskaal gjørmebad algebad

KIGOK - Kunnskapsenteret i Gildeskål

Kunnskapssenteret i Gildeskål (KIGOK) ble etablert som stiftelse i 1996. Stifterne var Gildeskål Forskningsstasjon as (GIFAS), Opplæringskontoret for fiskerifag i midtre Nordland, Meløy videregånde skole og Gildeskål kommune.

Formålet med Kigok er å tilby opplæring og utviklingsarbeid for fiskeri- og havbruksnæringa spesielt og lokalt samfunns- og næringsliv generelt.

Kigok skal samordne og effektivisere lokale ressurser for opplæring og utviklingsarbeid, tilby internopplæring til stifterne og utvikle en felles profil for det lokale fiskeri- og havbruks miljøet.

Det skal være et senter for lokalt utviklingsarbeid, og vi bidra med ulike administrative tjenester til virksomheter og organisasjoner i sitt faglige og/eller geografiske virkeområde.

Opplæringskontoret

Opplæringskontoret er en del av Kigok, og skal på vegne av sine medlemsbedrifter tilrettelegge opplæring for bedrifter og lærlinger innenfor medlemsbedriftenes fagområde.

 

Studiesenteret - fjernundervisning

Studiesenteret i Kigok tilbyr støtte og veiledning til alle som ønsker opplæring og kompetanseutvikling, på alle nivå.

Kigok er med i nettverket Studiesenteret.no som har flere studietilbud som man kan ta hos på Kigok som er det lokale studiesenteret i Gildeskål. Dette betyr at man kan ta fullkommende studier som eks lærerutdanning, organisasjon og ledelse, økonomi utdanning og diverse andre studier uten å måtte reise ut av kommunene. Disse studiene tas via videokonferanse.

Linker til hjemmesider

Kunnskap er makt....

Meløy videregående skole

Hjemmesider

Kunskapssenteret i Gildeskål

KIGOK hjemmesider

Gildeskål Marine Center - GMC

Gildeskål Marine Center – GMC – ble etablert i de tidligere lokalene til Sjøfossen Energi på Øya i februar 2017. Kigok har ansvar for driften.

GMC inneholder kontorer, verksteder, lagerarealer og fellesarealer.

Våren 2018 har disse bedriftene tilhold i GMC:

  • Frost as
  • Nordlandsnett as
  • Sjøfossen næringsutvikling as
  • Kigok
  • Gifas
  • Salmon Center/Gildeskål Seafood

I lokalene er det møterom, kantine og enkelt kjøkken, og det er tilbud om studiested og klasserom for kurs med videoutstyr gjennom studiesenteret i Kigok.