003765_Bjoernar Thoresen_BL-GK_Gildeskaal flere på tur

Her er turforslag med utgangspunkt i Storvik og Mevik

Turer med utgangspunkt i Mevik, Storvik

Alle turer er på eget ansvar.

Grimstadskaret

Parkér på utkjørsel etter 80-sonen på Grimstad og gå vel 100 meter tilbake. Se turskilt ved merket skogsvei. Følg veien innover, der den deler seg tar du til venstre. Etter
ca. 1,4 km slutter veien, følg merking videre. Stien opp til skaret svinger til høyre ved pålen med koblingsboksen. Kassen står ved en stor stein, 199 m.o.h. t/r ca. 5 km.

33W 42506 MGRS 24568 Ambassadører: Ulla Simonsson og Ronny Widerberg

Fra Reipå (5,4 km t/r): Kjør forbi Iris-stasjonen på Reipå, ta til venstre når du kommer til krysset på Nordsiveien. Etter 300 m. kommer du til en skogsvei på høyre side av Nordsiveien. Følg skogsvei og sti opp til skaret.

Mevikmarka

Parkér ved riksveien i Mevik og følg traktorvei opp (like etter slakk høyresving, sør for brua over elva Skromma). Et stykke opp deler veien seg og du tar da til venstre. Kassen er festet til et tre på høyre side i det du nærmer deg lifoten 40 m.o.h. Herfra kan du gå videre rundt: Over Hestamarka (merket sti fra kassen), bru over Stilen og videre ned til Rauliveien. Rundt hele Mevikmarka: 5 km.

33W 45031 MGRS 24091 Ambassadører: Terje Kristiansen og Johan Johansen

Man kan evt. gå videre fra kassen til kraftstasjonen og følge veien derfra tilbake: Fra Mevikmark-kassen følger du en gammel skogsvei et godt stykke langsmed lifoten, veien går etter hvert over til sti fram til kraftstasjonen.

Skromdalen

Ta av fra riksveien i Mevik (like før slakk høyresving, nord for brua over elva Skromma) og følg veien opp til kra stasjonen. Parker her og følg stien derfra opp ved Skromma til du er oppe på kanten. Kassen står ved tjønna 335 m.o.h. t/r 2 km.

33W 10985 MGRS 38833 Ambassadør: Roy Rognan

Runden

Parkér ved kirka i Mevika og følg skogsveien rundt, til Fv17. Kassen står på et tre i skjæringa til Mulliheia 46 m.o.h. Turen er 3,3 km. (Fra kirka til kassen ca. 1 km).

33W 45894 MGRS 25750 Ambassadører: Salli og Andre Johansen

Sør for elva Stokkåga er det skilt og merket sti (1,5 km) over Mulliheia og mot kraftstasjonen. Fra kraftstasjonen kan man også gå til kassen i Mevikmarka; først på sti, deretter på gammel skogsvei.

Slettbakken

Nord for elva Stokkåga (ved Steinveien, se Runden-turen) kan du følge merket sti opp til Slettbakken. Turen er 2,8 km t/r kirka. Ligger 212 moh.

33W 0446622, 7426409 Ambassadør: Asbjørn Olufsen

Lappsteinan/Kobben

Fra sørsida av Storvikskartunnelen: Parkér på utkjørselen ved tunnelen og følg merket
sti (evt. gml. riksveg) opp til Storvikskaret. Ved snuplassen på skaret følges skilt og videre merking opp. Kassen står ved Lappsteinan oppe på det ate partiet på ellet, 389 m.o.h.

Fra nordsida av tunnelen: Følg gml. riksvei sørover over skaret fra avkjøringa til Novik.

Fra Meviksida: Nord for elva Stokkåga (ved Steinveien) kan du følge merket sti
opp til Kobben og videre ned til Lappsteinan. Turen er vel 6 km fra snuplassen på skaret, via Lappsteinan, over Kobben 479 m.o.h. (høyeste punktet) og ned til riksveien på Meviksiden.

33W 48507 MGRS 26449 (Lappsteinan) Ambassadør: Kjell Karlsen

Turstien i Storvika

Her kan du enten starte ved moloen (parkering ved molo) eller fra Storvikskartunnelen (parkering ved tunnelens sørende). Følg merket sti langs lia. Kassen står midtveis. T/r er turen 6 km. Ligger 48 m.o.h.

33W 45897 MGRS 25749 Ambassadører: Sigrid Eriksen og Solbjørg Iversen

Finnes ellet

Parkér på parkeringsplassen på Finnes. Tvers over veien følger du merking opp den bratte lia. Fra de spektakulære Juran går du videre ca. 150 m, til kassen som står i skoggrensen (Brunen, 299 m.o.h). Går du helt til topps (Finneskua 506 m.o.h.), nner du også en kasse.

33W 45818 MGRS 29553 (Kua)

33W 45563 MGRS 29059 (Brunen) 
Ambassadører: Bjørn-Wiggo Eriksen og Rose Hetzler

Leikvollen

Parkér på parkeringsplassen på Finnes. Følg veien rett fram til et hvitt hus, og ta opp til høyre ved øset. Følg den merkede stien ved radiomasta og bort til Leikvollen, der en rød kasse står på en stor stein 20 m.o.h. T/r 5 km.

33W 46609 MGRS 29769 Ambassadører: Bjørn-Wiggo Eriksen og Rose Hetzler

Hvis du ønsker kan du gå videre til Teistberget og deretter Novika.

Molotrimmen

Parkering ved starten av langmoloen i Storvik havn. Trimkassen henger på en stein ytterst på moloen, distanse t/r ca. 600m.

Ambassadør: Rullerende

Løkta

Parkér på parkeringsplassen på Finnes. Følg veien rett fram til et hvitt hus, og ta opp til høyre ved øset. Nedenfor radiomasta følger du deretter skiltet «Løkta», og den merkede stien (Fasterstien) ned mot havet. 2 km t/r.

33W 44664 MGRS 29538 Ambassadører: Ove og Monica Iversen

Storvikskaret

Fra sørsida av Storvikskartunnelen: Parkér på utkjørselen ved tunnelen og følg merket sti (evt. gml. riksvei) opp lia til Storvikskaret, ca. 190 m.o.h. Kassen er plassert i veikanten, på veggen til den gamle veivesen-bua. Fra nordsida: Følg gammelveien sørover over skaret fra avkjøringa til Novik. T/r ca. 5,6 km

33W 48504 MGRS 26450 Ambassadører: Bjørn-Wiggo Eriksen og Rose Hetzler