T-bane i Gildeskål!

En tunnelbane (T-bane), også kalt undergrunnsbane eller metro, er et skinnegående transportmiddel som hovedsakelig finnes i tett befolkede storbyområder, med høy kapasitet og servicefrekvens, og er adskilt fra andre transportmidler.

176 byer (andre kilder kan operere med høyere eller lavere antall fordi definisjonen av tunnelbane ikke er presis, og fordi nye tunnelbaner er under utbygging) har tunnelbaner med totalt mer enn 8 000 km med bane og 7 000 stasjoner.[1]

Som navnet antyder, har tunnelbaner strekninger under jorden, men det er svært vanlig at deler av T-banesporene er ute i dagen. Ofte går traseen i tunnel gjennom de tettest befolkede delene av en by, mens sporene går over bakken utenfor bykjernen. De fleste slike nett har imidlertid lukkede systemer uavhengig av annen trafikk, i motsetning til for eksempel trikkBybanesemimetro og ofte forstadsbane er mellomformer mellom trikk og tunnelbane.

Norge er det bare Oslo som har T-bane. I Norden finns også i Helsingfors metroKøbenhavns metro og Stockholms tunnelbane.