Stor beredskapsøvelse i kommunen på torsdag 25. april

Nord universitet arrangerer beredskapsøvelsen Øvelse Nord. Årets hovedscenario foregår 25. april, og er i hovedsak lokalisert til Gildeskål, der særlig Våg og havområdene utenfor Sandhornøy blir involvert.

Det vil bli aktivitet til sjøs, på land og i luften. Publikum må være oppmerksom på at det kan bli sterke inntrykk, og foreldre/foresatte i området bør informere barn og unge om at dette kun er en øvelse.

 

 

Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Tybring-Gjedde kommer til beredskapsøvelsen Øvelse Nord

Pressemelding fra Nord Universitet og Justisdepartementet

Øvelse Nord, som arrangeres i år for 24. år på rad, er landets største sivile og militære krise- og beredskapsøvelse og verdens største kriseøvelse i regi av et universitet. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde vil delta på øvelsen 25.april.

Øvelsen vil omfatte rundt 1500 personer og engasjere militært og sivilt materiell for 4,5 milliarder kroner, inkludert fem skip og et større antall helikoptre.
I tillegg til å omfatte krise-evakuering vil hendelsen utløse en miljøkrise med utslipp av hydrokarboner. IUA-lag fra 11 kommuner samles der oljesøl forventes å treffe land og det iverksettes forebyggende tiltak. Lokale oppdrettsanlegg vil iverksett3 kriseplaner. Dette er første gang miljø og forurensing blir en viktig del av øvelsen og flere oppdrettsaktører vil dermed få testet ut sine varslingsrutiner og beredskapsplaner:

Mange viktige bidrag

Kystvakta er delen av Sjøforsvaret som er best kjent i hverdagen hos nordmenn. Under mottoet «Alltid tilstede – klar med det vi har», er primæroppgavene ressurs/fiskerioppsyn, grensekontroll og er sentral i miljøvernberedskapen. Med 15 skip og gjennomfører de både sivile og militære oppgaver, -til ØN19 stiller «KV Barentshav» ett spesialfartøy som mestrer ledelse av søk/redningsoperasjoner, sleping, og brann/oljevern!

Luftambulansen. Sommeren 2018 fikk Norge Europas mest avanserte ambulansehelikoptre. Da satt de regionale helseforetakene inn helt nye helikoptre på landets 12 baser. Fra basene i Brønnøysund og Evenes kommer luftambulansetjenesten med to Airbus H145-T2 til Øvelse Nord 25. april.

Redningsselskapet (RS) er en frivillig humanitær organisasjon som i snart 130 år har trygget kysten og berget ca 6400 liv på sjøen. RS «Klaveness Marine» som deltar i Øvelse Nord gjør 42 knop og en rekkevidde på 400 nm. Skøyta er bygget i 2016 og utstyrt med det mest moderne innenfor redningsteknisk utstyr, mannskapet ser frem til øvelse!

Kystradio Nord, tidligere kjent som Bodø Radio har ansvar for all maritim radiokommunikasjon fra Vega i sør til Russland i øst og Jan Mayen i vest. Hovedfokuset er nød/sikkerhetskommunikasjon med yrkes- og fritidsflåten, stasjonen er sentral under hendelsene i kommende Øvelse Nord!