Gildeskål-bedrifter involvert i spennende EU-prosjekt - presentasjon av GAIN-prosjektet i Bodø i slutten av juni 2018

– Langsiktig og godt regionalt arbeid begynner å gi resultater for alle og på tvers av sektorer, det sier Johan Johnsen, daglig leder i Salten Havbrukspark.-  Nordland er inne i en meget positiv utvikling nå, med mange spennende prosjekter og aktiviteter knyttet til ulike virkemiddelordninger innenfor EU/EØS

GAIN er et prosjekt der Salten Havbrukspark er en av initiativtakerne, men som består av totalt 18 partnere med en spennvidde fra lokalt næringsliv til universiteter i EU.

Gain, som hadde formell oppstart i mai i 2018, står for (Green Aquaculture Intensifivcation in Europa). Prosjektet vant i konkurranse med 26 andre en utlysning gjennom European Union’s Horizon 2020. Budsjettrammen er på 6,2 millioner euro og i tre år skal det forskes på hvordan økt produksjon og forbedrer konkurranseevne innenfor oppdrettsnæringen kan bidra til den globale matproduksjonen.

Bildet øverst viser Fylkesråd Ingelin Noresjø fra NFK som nettopp har overrakt pris til prosjektkoordinatoren professor Roberto Pastres fra Universitetet i Venezia og Johan Johansen fra Salten Havbrukspark

Koordinator i Venezia

Universitetet i Venezia har rollen som koordinator for i alt åtte private bedrifter, to bedriftsnettverk og åtte forskningsmiljøer.

Fra Salten er Gifas og Nord universitet involvert, i tillegg til Salten Havbrukspark.

Prosjektet ble presentert i Bodø i slutten av juni 2018 og der deltok blant annet universitetet i Venezia, NHO, Nordland fylkeskommune, Nord-Norges EU-kontor, Nord universitet og Salten regionråd.

 

Vil du vite mer?

Johan Johnsen i Salten Havbrukspark kan kontaktes på e-post: johan@havbruksparken.no

Følg utviklingen på prosjektet

Les mer

Mer om Salten havbrukspark

Les mer