006596_Silje Nordgaard_BL-GK_Gildeskaal Skilt Gildeskål kommune

Sjøfossen næringsutvikling

Sjøfossen Næringsutvikling (SNU) er kommunens næringsavdeling og jobber med næringsutvikling i Gildeskål og Beiarn kommune.  Hovedoppgaven til SNU er å yte gratis service og hjelp til nyetablerere og eksisterende næringsliv.

Bakgrunn

Sjøfossen Næringsutvikling AS ble etablert 28. Juni 2005. Eiere er Gildeskål kommune, Beiarn kommune og Gildeskål sparebank. Sjøfossen næringsutvikling er saksfremlegger for saker til Gildeskål Invest.

Sjøfossen næringsutvikling og Gildeskål Invest

Gildeskål Invest AS skal prioritere investeringer innenfor gitte bransjer.  Innenfor disse bransjene skal selskapet ta posisjoner og bli en attraktiv medeier som er naturlig å ha med på laget. De prioriterte bransjene fremover mot 2021 er Havbruk og Reiseliv.

Sjøfossen næringsutvikling er saksfremlegger for saker til Gildeskål Invest. Saker behandles av styret i GI, som så fremmes til formannsskapet i kommunen. Sjøfossen har ingen egen ledig investeringskapital tilgjenglig, alle investeringer i Gildeskål kommunes regi gjøres gjennom Gildeskål Invest. Gildeskål Invest gir ikke tilskudd, og er restriktive med lån. I hovedsak er det aksjekapital de kan bidra med, under definerte forutsetninger.

«Vi vil utnytte de mulighetene vi har i kommunen, skape grobunn for næringslivet og gjøre Gildeskål til en attraktiv kommune å drive næring i.»

- Sjøfossens målsetning

Kontaktinformasjon

Sjøfossen næringsutvikling har kontorer på Øya, 8140 Inndyr.

Jørn Solli
daglig leder

Mob: 919 00 664
Epost: jorn@sjofossen-snu.no

 

Lill Hilde Kaldager
prosjektleder

Havnegården, Våg
8130 Sandhornøy

Mob: 481 37 844
E-post: lillhilde@sjofossen-snu.no