Prosjekt sentrumsutvikling

Høsten 2018 og utover i 2019 vil Gildeskål Kommune jobbe med å legge en plan for framtidens Gildeskål. Det skal gjennomføres mange forskjellige aktiviteter som skal gi oss ideer, forslag og rammer for utvikling av stedene Sørarnøy, Våg, Ertenvåg/Nygårdsjøen og Inndyr.

Flere av aktivitetene vil være felles for alle stedene gjennom prosjektperioden. Andre aktiviteter er delt i to, slik at Nygårdsjøen og Inndyr har fokus i 2018 og så vil vi i 2019 jobbe videre med Sør-Arnøy og Våg.

Aktiviteter

Gjennom siste halvår 2018 skal det fokuseres på Nygårdsjøen og Inndyr. For at så mange som mulig skal få mulighet til å komme med sine tanker og meninger er det satt opp en rekke aktiviteter.

 • Arkitekt-workshop
  Gildeskål har mange områder med en helt unik sammensetning av befolkning/bebyggelse og natur. For å utnytte dette på best mulig måte har Gildeskål kommune, sammen med den verdenskjente arkitekten Sami Rintala, invitert 12 siste års arkitektstudenter for å tenke ut sine ideer for hvordan, i første runde, Nygårdsjøen og Inndyr kan se ut. Studentene kommer fra alle verdens hjørner som Australia, Brasil, Japan osv. Skissene vil presenteres mot slutten av september. En workshop lik denne vil også gjennomføres til våren, da med fokus på Våg og Sør-Arnøy.
 • Barnehage-workshop
  De aller minste er ofte de som er mest kreativ, og som klarer å tenke uten begrensninger. I samarbeid med Salten Gjenbrukssenter skal barna gå på vandringer i lokalmiljøet, få fortalt historier og komme med sine betraktninger for å forme framtidens lokalsamfunn, som de forhåpentligvis skal vokse opp og trives i.
 • Nord Universitetet
  Gildeskål Kommune har utfordret et nytt kurs som begynte på Nord Universitetet i høst. Gjennom dette kurset skal ca. 30 studenter jobbe med problemstillinger som omfatter å få økt overnattingskapasitet, og ikke minst hvordan og hvilke opplevelser som kan trekke flere besøkende til kommunen.
 • Dialogmøter
  Sammen med Førsteamanuensis Vivi Storsletten og Professor Ove Jakobsen ved Senter for økologisk økonomi ved Nord universitet/Handelshøgskolen ønsker vi at så mange som mulig blir med og forteller hvordan nettopp du vil at framtidens Gildeskål skal bli. Først trekkes det noen linjer bakover og fremover i tid gjennom et kort foredrag, før vi ledes gjennom en konstruktiv og god dialog. Møtene vil holdes både på Nygårdsjøen og på Inndyr.

Lignende aktiviteter vil holdes på Våg og Sør-Arnøy til våren.

 • Innovasjonscamp
  Onsdag 19. september møtes alle ungdomsskoleelevene i kommune pluss de 40 VG1-elevene fra Meløy vgs på Inndyr til innovasjonscamp i regi av Ungt entreprenørskap. Det er fokus på kreativitet og nyskaping og elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling, som de skal presentere en løsning på i løpet av dagen. Oppgaveløsningen vil være knyttet til elevenes hjemsteder og vi ser fram til kreative innspill for utvikling av stedene Sørarnøy, Våg, Ertenvåg/ Nygårdsjøen og Inndyr.

Program for prosjektet

– Innovasjonscamp UE – onsdag 19. september på Nygårdsjøen

– Barnehageworkshop Inndyr – onsdag 19. september

– Barnehageworkshop Nygårdsjøen – 25. september

– Arkitektworkshop – 17. – 26. september
– Åpen presentasjon av Arkitektworkshop resultater i kommunestyresalen onsdag 26. september kl. 13.00.

– Caseløsning Nord Universitet 24. – 28. september.

– Dialogmøte / Folkemøte på Inndyr onsdag 3. oktober

– Dialogmøte / Folkemøte på Nygårdsjøen torsdag 4. oktober