Salten N950 - Salten Aqua

Salten N950 er lokalisert på Sørarnøy I Gildeskål kommune og sysselsetter 40 personer fordelt på 30 årsverk. Selskapet er en betydelig arbeidsplass i et lokalsamfunn med bare 260 innbyggere.

Salten N950 ble etablert i 1991 under navnet Fiskekroken AS. Slakteriet har blitt renovert og bygd ut flere ganger de siste 20 årene.

Salten N950 - fakta

Slakteriet har en dagskapasitet på 100 tonn sløyd vekt og en innfrysningskapasitet på 40 tonn. Fryselagerkapasiteten er 200 tonn. Salten N950 slakter for 18 oppdrettskonsesjoner på strekningen Salten i nord, til Lurøy i sør og totalt har anlegget en årsproduksjon på over 20.000 tonn sløyd vekt.

Fra 1993 ble virksomheten godkjent som sanitærslakteri og er det eneste på strekningen fra Hamarøy til Lovund.

Selskapet har de 10 siste årene femdoblet trafikken og anslag for de 10 neste årene er en tredobling.

Erfaringsmessig slaktes 40% av fisken i første halvår og 60% i andre halvår.

Det ligger en begrensning i problemet med fulle ferger, en volumøkning er helt avhengig av økt fergefrekvens/materiell.

003760_Marit Elise Solbakken_BL-GK_Gildeskaal ferga på havet

Planer fremover

I 2019 planlegger Salten N950  å sanere den eldste delen av slakteriet og bygge nytt. Når det er ferdig, tidlig i 2020, så vil kapasiteten ved et skift være nesten 200 tonn og i teorien kan det gå over 15 trailere pr dag fra Arnøya.

Kontaktinfo

Kontakt daglig leder
Johan-Edvard Andreassen
Mob: +47 915 39 338
E-post: johan@n950.no

Hjemmeside Salten N950

Les mer

Hjemmeside Salten Aqua

Les mer

22.000 tonn

i hver bil

1200 biler

med fisk

2000 biler

totalt

Salten N950 - en del av Salten Aqua familien

GIFAS på Inndyr er en av eierne av Salten Aqua.

Video fra lakseproduksjonen i Gildeskål