kirkestedet_roar kofoed Foto: Roar Kofoed

Kan kirkestedet bli et reiselivsfyrtårn i Gildeskål?

Gildeskål har en skjult skatt i Gildeskål kirkested.

Spennende historie og mange uutnyttede muligheter?

Siste: Forprosjektet er avsluttet

11. april 2019 ble prosjektet formelt avsluttet med en presentasjon for interesserte på Heimsjyen. Den videre gangen er at rapporten fra Forprosjektet skal presenteres for kommunestyret som må bestemme veien videre.

Prosjektet anbefaler at det ansettes en prosjektleder i full stilling over minimum fem år og at det etableres en prosjektgruppe med tilgjengelige ressurser. I alt er det foreslått 13 ulike arbeidspakker.

Prosjekt kirkested

I november 2018 har Gildeskål kommune satt i gang et forprosjekt som skal se på potensialet som ligger i Gildeskål kirkested. Anbudet ble vunnet av en gruppe ressurspersoner med lokalkunnskap og tilknytning til kommunen.

Arbeidsgruppen skal vurdere mulighetene og komme med forslag til videre utvikling og bruk av kirkestedet.

Kirkestedet har en spennende historie, vakre, gamle bygg, arkeologiske hemmeligheter og en vakker beliggenhet – dette fortjener et større publikum, eller?

Skal vi lage museum?

Hva med overnatting?

Skal Gildeskål endelig settes på pilgrimskartet?

Hva med Elias Blix?

Dette og mange andre forhold vil arbeidsgruppen vurdere og diskutere. Prosjektet løper til 1. april 2019, og vil ende i en anbefaling til kommunen om et hovedprosjekt, med konkrete tiltak og en tidsplan.

Har DU innspill eller meninger om dette?

Arbeidsgruppen ønsker å snakke med lag, foreninger, bedrifter og enkeltpersoner som har meninger, innspill og ønsker å bidra. Vi kommer gjerne på besøk for å snakke om prosjektet. Hvis dette skal bli et fyrtårn er vi avhengig av at alle bidrar.

Kontakt prosjektleder Heidi Meland på e-post: heidi@kig.no