Polarplast

Polarplast er en bedrift som har spesialisert seg på sveising av PE-plast (Polyetylen).

Polarplast holder til på Inndyr i Gildeskål kommune og forankring i kommunen er viktig for bedriften

Om Polarplast

Polarplast er en bedrift som har spesialisert seg på sveising av PE-plast. Polyetylen (PE) er et allsidig plastmateriale som er mye brukt på land og sjø i oppdrettsnæringen, samt i ledningenett for vann og kloakk.

Polarplast ble startet i 2013, driften startet i oktober med 2 ansatte. Tor-Arne Gransjøen og Kjell Lorentsen registrerte firmaet i juni 13 og Lasse Willumsen fikk kjøpe 20 % av aksjene ved ansettelse som daglig leder fra oktober 2013.

Bakgrunnen for etableringen var behovet eierne Tor-Arne Gransjøen og Kjell Lorentsen så for en bedrift som leverte plastsveisetjenester lokalt i Salten, spesielt til oppdrettsnæringen.

Polarplast har hatt som mål å generere overskudd hvert eneste år, noe de så langt har klart, til tross for sterk vekst.

Veien videre

Per september 2018 er det 17 fast ansatte, 1 lærling og 5 korttids ansatte i bedriften. På disse årene er det tre lærlinger som har fått fagbrev i bedriften, mens den fjerde er inne i sitt andre år.  Omsetningen har økt fra 4 millioner i 2014 til 18 millioner i 2017; med en markant økning til 2018.

Selskapet er etablert med verksteder på Inndyr og i Glomfjord, og det er fremdeles i vekst, selv om de begynner å nærme seg ønsket størrelse.

Det kan bli utfordrende å bremse veksten siden det er veldig mange prosjekter på gang både lokalt og reionalt, spesielt innenfor oppdrettsnæringen.

Regjeringen har satt som mål at oppdrettsnæringen skal 5-dobles fram til 20150, og i tillegg flyttes stadig mer av produksjonen av fisk på land.

Polarplast ønsker å være en partner innenfor VA (Bygg og anlegg), samt utvikle markedet for plastlegging av vannreservoarer for kommunae vannverk.

Forankring i Gildeskål er viktig og naturlig for Polarplast, de er lokalisert i hjertet av den kanskje mest ekspansive delen av oppdrettsnæringen. De holder til meget sentralt, sett fra merdkanten, og i tillegg har de kort vei til flyplass og den store verden.

 

Kontaktinfomasjon

E-post: post@polarplast.no
Daglig leder: Lasse Willumsen
Mob: 971 57 477
Besøksadresse: Karivika, 8140 Inndyr

Hjemmeside

Les mer

Polarplast på facebook

Les mer

Om daglig leder, Lasse Willumsen

Lasse har en mastergrad innenfor fiskeoppdrett og jobbet for GIFAS i perioden 1992-2008, med fast ansettelse fra 1997. Arbeidet innebar diverse prosjektarbeid, prosjektgjennomføring, samt etter hvert også tillitsvalgt- prosjektledelse og driftsledelse. Fra 2008 ble det jobb med torskeoppdrett som produksjoneleder i NAP-Marine, samt FOU-leder i Codfarmers etter fusjon fram til oppstart av Polarplast i 2013.