Frisklivsuke tur Mårnesskagen Foto: Lill H Kaldager

Lokalutvalgene i Gildeskål

Lokalutvalgene i Gildeskål er viktige drivkrefter i de ulike småsamfunnene i kommunen.

Gildeskål kommune har sju lokalutvalg. Lokalutvalgene arrangerer blant annet Frisklivsuka og er involvert i 17-mai-arrangementene.

Hensikten med lokalutvalgene

Lokalutvalgene skal gjennom sitt arbeide være bindeledd mellom lokalsamfunnene og kommunens politiske organer og administrasjon.

Målet med arbeidet er å styrke nærdemokratiet og å sikre beslutninger som ivaretar befolkningens behov.

Overordnet mål er å arbeide for nyetablering, trivsel og en god offentlig tjenesteyting.

Alle saker som kan fremme bolyst og positiv bygdeutvikling og som trenger politisk drahjelp, forankring eller medvirkning kan formidles via lokalutvalgene.

003780_Marit Elise Solbakken_BL-GK_Gildeskaal 17 mai tog

Mer om lokalutvalgene

Reglement for lokalutvalgene

Les mer

Referater fra møter i loklutvalgene

Les mer