003724_Harald Haavik_BL-GK_Gildeskaal Hus med gress på taket

Gildeskål træng folk og folk træng hus og hus træng tomter....

For at folk skal bosette seg i kommunen trenger de hus, og for å bygge hus trenger man tomt. Gildeskål kommune har noen boligtomter på Sandhornøy, Nygårdsjøen og Inndyr. Andre steder er det private som eier grunnen.

Er det private som har tomter til salgs, eller som kan tenke seg å legge ut tomter? Tips Gildeskål-portalen og vi vil forsøke å lage en oversikt over ledige tomter.

PS: Det er stort behov for næringstomter også….