kirkestedet2_roar kofoed Foto: Roar Kofoed

Kirketrimmen i Gildeskål

Kreativ nyskaping i regi av Gildeskål menighet, "konkurranse" om å besøke flest mulig av kommunens sju kirkesteder i perioden 3 juni 18 og 3 mars 19. Offisiell åpning av trimmen i Gildeskål Hovedkirke 3. juni 2018.

Visste du at Gildeskål menighet har syv faste prekensteder, i tillegg til utegudstjenester på ulike steder i kommunen? Kirkene, kapellene og bedehus er spredt på øyer, mindre tettsteder, og på Gildeskål kirkested.

Tanken bak kirketrimmen

Gildeskål menighet har sju faste prekesteder. Kirkene, kapellene og bedehus er spredt på øyer, mindre tettsteder og på Gildeskål kirkested ved Inndyr. De færreste av Gildeskåls 2000 innbyggere har besøkt disse gudstjenestene.

Kirketrimmen handler om å besøke flest mulig av Gildeskåls vakre og interessante kirker i forbindelse med gudstjenester i perioden 3.juni 2018 – 3. mars 2019. Ved hvert besøk får man stempel i et Kirketrimskjema.

Alle som får besøkt alle de syv prekenstedene i perioden vil motta årets medalje med et trykk av en av Gildeskåls kirker. Hvert år vil en ny kirke prege medaljen, og til slutt vil man sitte igjen med medaljer fra alle kirkene i Gildeskål.

Ideen til ”Kirketrimmen” oppsto da et par småbarnsfamilier begynte å dra på gudstjenester langt unna bostedet sitt, i verste mørketida. Da menighetsrådet hørte om aktiviteten og tanken bak, stilte de seg umiddelbart bak ideen ”Kirketrimmen”.

engler oo-1 Foto: Torbjørg Aalborg

Offisiell oppstart av kirketrimmen 3. juni 2018

Kirketrimmen har oppstart i Gildeskål hovedkirke søndag 3. juni 2018 kl 11.00.

Det vil det bli grilling utenfor kirka etter gudstjenesten 3. juni. Kirketrimkomiteen stiller med grill, pølser, kaffe, saft og kaker.

3. mars 2019, på fastelavnssøndag, avsluttes årets kirketrim i samme kirke. Da får de som har besøkt alle kirkene en medalje. Samtidig starter neste års Kirketrim.

 

006942_Gunnar Egeberg_BL-GK_Gildeskaal kirkeinteriør gammelkirka
005908_Rune Nilsen_www.visitbodo.com_Gildeskaal interiør gammelkirka

Hva inngår i kirketrimmen?

Gildeskåls sju faste prekesteder
NB! Datoer med forbehold om endringer, følg med på Gildeskål menighets sine Facebook-sider.

 • Gildeskål gamle kirke – 29 juli (Olsok), 28 oktober, 25 desember
 • Gildeskål hovedkirke – her er mange anledninger
 • Mevik kapell – 14. oktober, 26. desember
 • Sørfinnset kapell – 11. november
 • Sandhornøya kapell – 16. desember (9. september ute i Følvika)
 • Saura kirke – 15. juli, 16. september, 18. november, 24. desember
 • Sørarnøy bedehus, 7. eller 8. juli (ute), 7 oktober, 9 desember

Utegudstjenester sommeren 2018

I tillegg til å besøke de syv kirkene/prekenstedene vil man få bonuspoeng for å delta på utegudstjenestene i løpet av sommeren. Utegudstjenestene vil finne sted på
• Inndyr (Midtsommertreffet) 24. juni
• Sørarnøy – 7. eller 8. juli
• Fleinvær – 8. juli
• Sørfugløy – 15. juli
• Følvika, Sandhornøy – 9. september

NB man må ikke ha besøkt utegudstjenestene for å få full pott/medalje for frammøte.

Gildeskål gamle kirke
Gildeskål gamle kirke

Gildeskål gamle kirke er datert til 1100-tallet og er verdt et besøk i seg selv. Den er en av sju stenkirker som er bevart i Nord-Norge. Guidet omvisning hver hele time (11-16) i sommer. Se mer info i egen lenke.

Gildeskål hovedkirke er fra 1881 og har 750 sitteplasser. Kirka er en langkirke, bygget i ny-gotisk stil. Kirkestedet har kai slik at det er mulig å komme sjøveien, med båt.

Gildeskål hovedkirke
Gildeskål hovedkirke
Mevik kapell
Mevik kapell

Mevik kapell er en langkirke fra 1910. Bygget er i tre og har 240 sitteplasser.

Sørfjorden kapell på Sørfinnset er i privat eie, det tilhører gårdene i Sørfjorden. Kapellet var opprinnelig et bedehus som ble bygget i 1927. I 1955 reiste C. Havig-Gjelseth til Amerika og samlet inn så mye penger at det kunne reises tårn og kor til bedehuset, og bygget ble vigslet som kapell i 1957.

Sørfinnset kapell
Sørfinnset kapell
Sandhornøya kapell
Sandhornøya kapell

Sandhornøya kapell er en langkirke fra 1963 og har 163 sitteplasser. Tidligere het det Nordstranda kapell.

Saura kirke ble bygget i 1884 etter stor dugnadsinnsats fra bygdefolket. Det var stor strid rundt byggingen av kirka. Den daværende sognepresten i Gildeskål, Gammel-Daae, som han ble kalt, var imot at det skulle bygges noe i Nordfjorden. Han mente det måtte klare seg med en kirke i Gildeskål. Han var redd for at folk ville trekkes bort fra hovedkirka. Men menigheten støttet godt opp om innsamlingen til kirka.

Saura kirke
Saura kirke
Sørarnøy bedehus
Sørarnøy bedehus

Sammenkomst i Sørarnøy bedehus.

Det er lang tradisjon for utegudstjenester i kommunen. Bl a på Arnøya, Fleinvær og Sør-Fugløy, i tillegg til på Gildeskål kirkested.

Utegudstjeneste på bergene ved Gildeskål kirkested
006602_Nina Nystad_BL-GK_Gildeskaal utegudtjeneste
Utegudstjeneste på bergene ved Gildeskål kirkested

Vil du være kirketrimambassadør?

Du inviteres herved til å bli kirketrimambassadør. Det innebærer:

 • Delta på åpningsgudstjenesten 3. juni kl 11.00 og gå i pilgrimsprosesjon sammen, inn i kirken ved gudstjenestens begynnelse.
 • Oppfordre andre til å delta i Kirketrimmen.
 • Bidra til å arrangere fellesturer til de enkelte kirkene.
 • Alle ambassadørene vil få et vakkert, håndmalt kors fra Egypt om halsen på oppstarten den 3. juni.

Møt opp 10 minutter før gudstjenesten starter.

Kontakt for mer informasjon: Torbjørg Aalborg, E-post: taalborg@mac.no, telefon: 930 40 829

Velkommen!

Hvorfor en kirketrim?

Gildeskål er kjent for stor deltakelse i turlaget. Kirketrimmen er ikke ”trim” i ordets rette forstand, men henter inspirasjon fra Gildeskål turlag.  Kirketrimmen handler om å besøke alle Gildeskåls prekensteder i en periode på knapt et år. Gildeskål menighet vil på denne måten oppmuntre til å besøk alle de fine prekenstedene som er spredt rundt om i den vakre kommunen.

Alle kirketrimmerne vil få med seg en fine turer, oppleve fine gudstjenester og kirker, synge mange Blixsalmer og få servert kirkekaffe/-saft og kaker.  Det vil bli arrangert felles turer til gudstjenestene i kirkene for de som foretrekker det. Dette er kulturelt og åndelig påfyll og alle kan delta, uansett tro.