Inndyr oversikt havn_RoarKofoed Foto: Roar Kofoed

Inndyr - kommunesenter i Gildeskål

Inndyr huser knapt 700 av kommunens drøye 2000 innbyggere og er kommunesentrum i Gildeskål.

Her finner du kommunens rådhus, legesenter, bank, videregående skole, en fin havn og mye mer.

Om Inndyr

Inndyr var allerede på begynnelsen av 1600-tallet et viktig sted i Nordland, med bl.a. lensherresete. Nordlandsmuseet på Gildeskål kirkested gir mer informasjon om Inndyrs og Gildeskåls historie. Museet har kontor sammen med biblioteket ved Inndyr skole.

På grunn av den kalkrike grunnen har området rundt Inndyr en særlig stor forekomst av ulike typer orkidéer.

Det ble bygget nytt syke- og aldershjem (Gibos) i 2003, kulturhus med idrettshall og skytebane sto ferdig sommeren 2009. Nye Inndyr skole med moderne løsninger ble tatt i bruk til skolestart høsten 2009.

Inndyrs lokale idrettslag heter Splint.

Inndyr havna oversikt