- Tang og tare, mer enn nødfôr for magre sauer?

– Jeg hadde for mange ideer og for mye kompetanse til å bli pensjonist. Åsbjørn Karlsen (66) ler godt og slenger seg ned på sin nye arbeidsplass på Våg. Der har Sandhornøy Havnegård og KB bygg bygd et prektig bygg med laboratorier, kontorer og andre fasiliteter. Åsbjørn har etablert selskapet Eukaryo, og ansatt tyske Inka Seekamp (27), elitestudent med mastergrad i Marine Coastal Development fra NTNU og praksis med reproduksjon på alger fra Kina. Åsbjørn selv har en lang merittliste, utdanna på NMBU, som det heter i dag, doktorgrad i landbruksvitenskap med hovedfokus på kulturplantenes vekstfysiologi, og lederstillinger på forskningsstasjonene til NIBIO både på Tjøtta og i Bodø siden 1990.

Marine alger – stor ressurs

Det finnes ca. 70 000 arter av alger i saltvann og ferskvann. Tang og tare er makroalger som vokser i kystsonen, og dyrking av alger er stor industri i Asia. Etterspørselen gjør at produksjonen vokser hvert år, og kjølige farvatn, god plass og reint hav gjør at algedyrking også er interessant i Norge. Kompetanse innenfor oppdrett av laks og offshoreoperasjoner er også viktige ressurser for oss. Det er nå dannet et nettverk av 12 produsenter i vår region som er i ferd med å starte produksjonen, Algenettverk Nord as.

Jeg er helt sikker på at dyrking av marine alger kommer til å bety mye i framtida. - Åsbjørn Karlsen, Eukaryo

Foredling er nøkkelen

– Jeg er helt sikker på at dyrking av marine alger kommer til å bety mye i framtida, og da må vi gjøre et utvalg og krysse fram planter som vokser godt og har de rette egenskapene, forklarer Åsbjørn. Eukaryo er spesielt på leting etter proteiner, som trengs til både dyrefôr og fiskefôr. – Det har vist seg at blått lys kan gi høyere proteininnhold, og det er interessant om behandling på tidlige stadier er varig utover i vekstperioden, forteller han engasjert om en av ideene til utviklingsarbeid. Mange mulige anvendelser – Skal vi femdoble oppdrettsproduksjonen trengs det mer marint fôr, og det er bruk for «kortreiste» proteinkilder også til husdyrproduksjonen. Å finne fram til de rette artene og typene er viktig uansett hva formålet med algedyrkinga er, fremholder Åsbjørn, enten det er mat og næringsmidler, ingredienser til medisiner og kosmetikk, helsekost, tekstiler eller bioenergi.

Oppformering og produksjon

Eukaryo har også ambisjoner om oppformering av foredla alger, samt produksjon. Allerede denne vinteren vil bedriften produsere stiklinger til utsett i Lofoten, og søknad om egen produksjonslokalitet i sjøen er inne til behandling. Eukaryo samarbeider med industrimiljøet i Glomfjord om utsettingsteknologi, og ser mange felles muligheter med oppdrettere og leverandører også i Gildeskål.

Blir det noe her? Inka og Åsbjørn sjekker innsamla tareblader som de vil formere opp.
Blir det noe her? Inka og Åsbjørn sjekker innsamla tareblader som de vil formere opp.

CapMafi

Som prosjektleder for CapMafi, Conservation and Processing Macroalgae for Feed Ingredients, og VRI-prosjektet Hydrolyse av makroalger for proteinseparasjon, har Åsbjørn hånd om noen avklarte, og mange uløste problemstillinger når det gjelder videre prosessering av algene. CapMafi er et samarbeidsprosjekt med Island og Færøyene, som har jobbet med hydrolyse og enzymatisk dekomponering av algebiomasse, og separasjon blant annet med membraner. – Selv om mye er interessant for direkte konsum, må vi finne effektive løsninger for å ta ut verdistoffer som proteiner, interessante karbohydrater og bioaktive stoffer til ulike formål

Fra Braunschweig til Mårnes

Inka Seekamp kommer fra landsbygda ved Braunschweig i Nord Tyskland, og vokste opp på en gård med produksjon av sukkerbeter, raps og bygg. På tross av en viss avstand til det marine, finner hun seg godt til rette på Sandhornøy. – En bra jobb og kjæresten med på lasset gjør susen, mener Inka, som har studert alger og børstemark, har praksis fra Seaweed Energy Solutions på Frøya og er motivert for en doktorgrad etter hvert. Kjæresten Cyril er fransk, ingeniør i maskin engineering og sulten på jobb, han også. – Litt ensomt er det her, innrømmer Inka, og satser på større produksjon og flere ansatte. Fra høsten 2018 drar Inka til Trondheim for å gjøre ferdig doktorgraden.

Klar for oppformering: Inka Seekamp og Åsbjørn Karlsen viser stolt fram karene der tare ligger til modning og skal gi sporer til nye planter.
Klar for oppformering: Inka Seekamp og Åsbjørn Karlsen viser stolt fram karene der tare ligger til modning og skal gi sporer til nye planter.

Flere i Gildeskål

Gildeskål har flere bedrifter som satser på marine alger. Salten Eco vil produsere astaxantin, rødt fargestoff, ved hjelp av en mikroalge, mens Salten Havbrukspark og Gifas er engasjert i forskning, formidling og utvikling. Polaralge har bygd anlegg for produksjon av stiklinger, og Kigok tilbyr tjenester til nettverket, utredninger og kompetanseutvikling.

Næringsutvikling i Gildeskål - støtteapparat

Sjøfossen Næringsutvikling jobber for næringsutvikling i Gildeskål og Beiarn kommune. Med hovedoppgave å yte gratis service og hjelp til nyetablerere og etablerte aktører.

Gründer eller investor?

Støtte og rådgivning

Ser du etter jobb?

Ta kontakt for en prat.