Den Glømda staden og Thaihuset

En annen tid, et annet sted – lite vet de som passerer forbi, hva som skjuler seg noen hundre meter fra Kystriksvegen. En gammel bosetting, et Thailandsk landskap, et samisk bygg. Eller er det det?

Skulpturlandskap Nordland – Den glømda staden er laget av Jan Håfström, i samarbeid med Johan Celsing. Bare skiltet med ”Skulpturlandskap Nordland” forteller oss om de skjulte skattene ved Oterstranda i Sørfjorden, ca 15 km sør for Inndyr.

 

Den glømda staden

Den glømda staden er et en del av Skulpturlandskap Nordland.

Skulpturlandskap Nordland er en internasjonal kunstsamling realisert i perioden 1992-98 og 2009-15. Skulpturene er plassert i landskapet i 34 kommuner i Nordland, i tillegg til en i Troms.

Den glömda staden er et ikke-sted, en scene bygget for noe som kunne ha hendt, men nå er den tom og venter på sin framtid.

Thaihuset og den samiske gammen

Thai-huset er et flott «meditasjonshus» beliggende like ved Fv17. Dette huset står åpent for alle besøkende – man kan til og med overnatte her hvis man vil.

Like ved Thai-huset er det en koselig samisk gamme. Like ved gammen er det laget en liten åpen-himmel-do.

006946_Gunnar Egeberg_BL-GK_Gildeskaal munker stilla staden