Gildeskål næringsforum

Gildeskål næringsforum sitt formål er å være et samarbeidsorgan og pådriver i utvikling av et konkurransedyktig næringsliv og bygdesamfunn. Vi er en møteplass for medlemsbedrifter, tar opp spørsmål og problemstillinger, deltar på møter og høringer, arrangerere temamøter og bidrar nettverk og til faglig utvikling.

Som medlem av Gildeskål Næringsforum får du profilering på de nye infoskjermene som er plassert på 5 plasser i Gildeskål Kommune, på Inndyr, Våg, Sør-Arnøy, Nygårdsjøen og Storvik, 

Aktivitet i 2019

Hva skjer i regi av GNF i 2019:

  • 18 jan  Styremøte for GNF
  • Mars: Nærinsgkafe
  • April: Styremøte for GNF
  • 4. April: Årsmøte/generalforsamling
  • Mai: Kurs i kundemøte og markedsføring
  • Juni: Styremøte GNF
  • Aug: Næringsseminar ifb med Olsok
  • Sept: Næringskafe
  • Okt: Lederkurs med Nina Kramer
  • Nov: Styremøte GNF

Kontakt oss!

Gildeskål Næringsforum
Øya 49, 8140 Inndyr
E-post: post@gildeskalnf.no
tlf: 48168060

Styret i GNF

Kine Oldervik. styreleder       E-post: kine@kig.no – mob: +47 481 68 060

Ronny Widerberg, nestleder E-post: ronny@swlean.com – +47 957 43 397

Lasse Willumsen, styremedl. E-post: Lasse@polarplast.no – +47 972 57 477

Lill Hilde Kaldager, sekretær E-post: lhk@kontortjeneste.no – +47 481 37 844

Gunnar Vollan (vara)              E-post: Gunnar@gildefjell.no – +47 481 86 441

Valgkomite for 2019:    

Karen Holm-Johansen

Kjell-Harry Kristiansen