kirkestedet_roar kofoed Foto: Roar Kofoed

Gildeskål kirkested - en historisk perle

Det unike Gildeskål kirkested forteller om en tusenårig historie. Noen av Nord-Europas beste murere rundt 1130 må ha blitt hentet til Gildeskål for å delta i byggingen av middelalderkirken.

Kirkegården er en opplevelse i seg selv. På gravminnene kan du blant annet lese om «den for sannhed forhadte og forfulgte lærer» og om ”den agtede ungkarl” som døde før han fikk sin ”elskerinde”.

003742_Harald Haavik_BL-GK_Gildeskaal Porten til kirkegården
006942_Gunnar Egeberg_BL-GK_Gildeskaal kirkeinteriør gammelkirka

Gildeskål kirkested, Inndyr

På det gamle kirkestedet i Gildeskål, kan du oppleve suset av tusenårig kulturhistorie. Her ligger den tradisjonsrike middelalderkirken av stein fra 1100-årene med sitt vakre og særegne inventar, slik det var for over 300 år siden! Få steder er det så godt bevart! Noen av Nord-Europas beste murere rundt 1130 må ha blitt hentet til Gildeskål for å delta i byggingen av middelalderkirken.

Mellom de gamle murene får du historien om kirkeskikker, trosliv og folkeliv gjennom hele 8 århundrer.  Teksten på alterduken tyder på at kirken i katolsk tid var viet til St. Thomas av Canterbury, og den spennende historien opplever du naturligvis best inne i kirken, med en helgen i alteret?

Ved kirka ligger den gamle kirkegården med mange gamle gravminner, hvor du blant annet kan lese om ”den for sannhed forhadte og forfulgte lærer” og Nordlandsmuseets Elias Blix-utstilling i Prestegårdsfjøset forteller spennende historier, aller best fortalt av museets egne guider.

Hovedkirka, Nord-Norges eldste bebodde prestegård fra 1700-tallet og minnesmerkene etter Elias Blix krydrer opplevelsen din.

Kirkestedet har mange kvaliteter, bare et steinkast unna middelalderkirka ligger Gildeskål hovedkirke fra 1881, den gamle prestegården fra 1700-årene og to gamle stabbur. I Prestegårdsfjøsen har Nordlandsmuseet utstillinger om kystkultur og salmedikteren Elias Blix.

 

Gildeskål gamle kirke
Gildeskål gamle kirke

Middelalderkirka av stein fra 1100-årene har vakkert og særegent inventar, slik det var for over 300 år siden!

Gildeskål hovedkirke
005798_Nina Nystad_BL-GK_Gildeskaal Nykirka
Gildeskål hovedkirke

Et steinkast unna middelalderkirka ligger Gildeskål hovedkirke fra 1881.

Prestegården
Prestegården

Den gamle prestegården er fra 1700-årene.

Spennende historier på kirkegården

«Her hviler en forhatt og forfulgt lærer» - dette er bare en av inskripsjonene man kan finne på de gamle gravsteinene. Kirkegården ved gammelkirka er vel verdt å utforske nærmere.

Lær mer om lærer Lindbom

Link til NRK-innslag fra 25 aug 2013

Uberørt kulturlandskap

Kulturlandskapet rundt kirketunet er uberørt av nyere utbygging. Gravhauger, gamle steinstøer og den gamle kirkestien er eksempler på kulturminner i området.

Fra kirkebakken er det storslagen utsikt mot øyer og skipslei, og i landskapet finner du både gravhauger, «Likvika» og den gamle kirkestien mot Inndyr (Fotefar mot nord). Her kan du utforske naturens spennende flora med en rekke orkidearter, eller oppleve roen akkompagnert av et historisk sus.

Arkeologisk funn på kirkestedet

I 2017 ble det gjort funn av tydelige stolpehull etter det man mener er hus fra jernalderen.

Det skapte stor oppmerksomhet da arkeologiske undersøkelser på Gildeskål kirkested i august 2017 avdekket stolpehull etter et langhus, sannsynligvis fra jernalderen. Rapporten etter undersøkelsene viser at det er minst like spennende som man turte håpe på,

Kullprøver fra funnet er undersøkt, og karbondatering sier at vi skal 1500-2000 år tilbake i tid, dvs. til romertid (år 0 – 400 AD) eller overgangen til folkevandringstid (400 – 500 AD). Gildeskål kommune vil nå ta initiativ til samarbeid med Nordlandsmuseet, Nordland fylkeskommune og Tromsø museum for å finne ut om/hvordan disse viktige funnene kan undersøkes videre. For som det også heter i rapporten fra Nordland fylkeskommune: «Dette funnet ble gjort i et område med høyt potensial for funn av bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalder og middelalder.»

Her har vi den eldste dateringen vi kjenner til på gårdsaktivitet i Gildeskål, og kanskje har vi det eneste kirkestedet i Nord - Norge med en slik datering.

- Konservator Oscar Berg, Nordlandsmuseet

Ny sommerbutikk på prestegården

I sommer slår Øy & Ørken seg sammen med FOGG Gildeskål, Jerngryta, Brudanger og Linemor for å gi et spennende tilbud på kirkestedet. Åpent fre-søn i juli og august - butikk og enkel servering.

Butikk på kirkestedet i sommer

Finn ut mer