005914_Rune Nilsen_www.visitbodo.com_Gildeskaal Gildeskål gamle kirke

Gildeskål gamle kirke

Gildeskål gamle kirke ligger i Gildeskål sokn i Bodø Domprosti. Den er bygget i mur og ble oppført mellom 1130-70. Kirken har langplan og 275 sitteplasser. Kirken er fredet. Arkitekt er ukjent.

Kirkeinteriøret, som er bevart siden gjenoppbyggingen i 1710, er et av de best bevarte 1700-talls interiører i norske kirker. Altertavlen fra denne tiden er imidlertid flyttet til Gildeskål hovedkirke da den ble bygget i 1881.

Om gammelkirka

Gildeskål gamle kirke er en middelaldersk steinkirke, en av sju steinkirker som er bevart i Nord-Norge, nøyaktig byggeår vet vi ikke. Skip og kor har stått siden middelalderen, og er i sin helhet oppført i kostbar kvaderstein av kalk eller marmor.

Etter en brann i 1710 ble det bygget et tverrskip mot sør, og det er nesten like bredt som hovedskipet. Kirken hadde også et tårn, en takrytter, som ble revet av en prestefrue i 1895.

Under brannen i 1710 ble det meste av kirkas interiør ødelagt. Det ble derfor skapt et helt nytt kirkerom. Interiøret ble bygget i 1700-tallets stil og er et av de best bevarte interiørene fra denne perioden i Norge. Det ble malt flere ganger, men preges i dag av marmoreringer og landskaper malt av Gottfried Ezekiel, en tysk maler som var bosatt i Bergen.

Kirkerommet ble fylt med benker og et galleri mot vest og i sørfløyen. Rike familier fikk dessuten bygd familielosjer eller lukkete stoler, flere av disse er bevart i dag.

Kirkeinteriøret, som er bevart siden gjenoppbyggingen i 1710, er et av de best bevarte 1700-talls interiører i norske kirker. Altertavlen fra denne tiden er imidlertid flyttet til den nye kirken i Gildeskål fra 1881. Kirkerommet har blant annet et dåpshus, hvor mor og udøpte barn oppholdt seg til dåpshandlingen var utført. Prekestolen er dekorert med bilder av evangelistene og apostlene Peter og Paulus.

Etter brannen i 1710, ble kirka utvidet med en bred arm mot sør, og antagelig ble portaler og vinduer ombygd og utvidet ved samme anledning. Da den nye kirka stod ferdig i 1881 ble den gamle lagt ned og sto, stort sett, uendret fra 1881, til den ble restaurert på 1930-tallet, og sto ubrukt til 1962 da den ble gjeninnviet.

Kirka har et rektangulært skip og et litt smalere nesten kvadratisk kor, en plantype som kan sees i flere av middelalderkirkene i Nord-Norge. Den har bratte saltak tekket med takstein i tegl. Utvendig har kirka kalksteinskvader og er i dag hvitkalket. Murene i den eldre delen er gjennomsnittlig 160 cm tykk kistemur av kalkstein og marmor. Denne murtypen ser ut til å bli vanlig i Norge ved midten av 1100-årene.

På mønene stikker det ut stiliserte dyrehoder. Gildeskål er den eneste steinkirka i Norge som har bevart slike hoder.

002874_Terje Rakke - Nordic Life_www.nordnorge.com_Gildeskaal Gammelkirka4 Foto: Terje Rakke

Flott artikkel i Vårt Land om gammelkirka

- Gildeskål gamle­ kirke gir innblikk 
i ei tid da ­barselkvinner var urene og de fattige måtte 
sitte på lemmen...

Artikkel i Vårt Land - juli 2018

Les artikkelen

Historiker Oscar Berg forteller om kirka

Se video
005912_Rune Nilsen_www.visitbodo.com_Gildeskaal interiør gammelkirka1
003742_Harald Haavik_BL-GK_Gildeskaal Porten til kirkegården

Elias Blix

Salmedikteren og presten Elias Blix var født og oppvokst i Gildeskål i 1836. Selv om han flyttet ut og hadde sitt liv og virke i Kristiania, hvor han også ble gravlagt, er navnet hans sterkt knyttet til Gildeskål gamle kirke.

005914_Rune Nilsen_www.visitbodo.com_Gildeskaal Gildeskål gamle kirke

Guiding i sommer

Nordlandsmuseet arrangerer guiding i gammelkirka hver hele time fra kl 11.00 til kl 16.00. Få med deg det vakre interiøret og de mange forunderlige historiene fra kirkas historie.

Nordlandsmuseets hjemmeside

Les mer

Ta del i kirketrimmen 2018

Besøk alle kirkene i kommunen