Vurderes solgt på Inndyr: bygg med tre leiligheter - restaureringsobjekt

3 leiligheter – 1 bygning

Vannsletta 7-9-11 Gnr. 25/333

Alle leiligheter – BRA: 70m2 + sportsbod på 5 m2

Byggeår: 1982

Bygget vil få fradelt egen tomt.

Den ene leiligheten er vannskadet, og bygningen som sådan er å anse som et restaureringsprosjekt.

Det ble utarbeidet en tilstandsrapport på bygget, høsten 2018. Denne er tilgjengelig for interessenter.

Selger er Gildebo Boligstiftelse på Inndyr. For utfyllende opplysninger ta kontakt med:

Tore Laugsand tlfnr. 992 54561, mailadresse: tore@kig.no

GILDEBO Boligstiftelse på Inndyr

Gildebo er en boligstiftelse, stiftet av Gildeskål kommune.

Gildebo eier pr. i dag 28 leiligheter. Hovedtyngden er på Inndyr, men det er også leiligheter på Sandhornøy og Nygårdsjøen.

Leilighetene er enten 2- roms eller 3- roms leiligheter.

I vedtektene til Gildebo er det stadfestet at stiftelsen skal ta spesielt hensyn vanskeligstilte søker. Denne gruppen ivaretas gjennom den kommunale tildelingsgruppen.

Øvrige interessenter kan ta kontakt direkte med Kigok, og søke på ordinær måte.

Ledige leiligheter på Inndyr - Gildebo

Det er ledig en to-roms leilighetet, sentralt beliggende på lpå Inndyr. Har gulvvarme.

For visning og ytterligere informasjon kontakt Tore Laugsand på 99254561.