arkitektstudenter2 Foto: Hanna-Lisa Skau AN

Framtidens Gildeskål

Arkitekter og arktitektstudenter fra hele verden har vært i sving de siste dagene i mai. I ni dager har de arbeidet fram sin tanker, idéer og forslag for tettstedene Våg og Sørarnøy. Dette er del to av Sentrumsprosjektet som startet høsten 2018. Da var det Inndyr og Nygårdsjøen som ble studert.

Resultatene blir lagt frem for alle som vil delta på tirsdag og onsdag.

Arnøy brygge (Sørarnøy): Tirsdag 28.5. kl. 18.00

Sandhornøy skole (Våg): Onsdag 29.5. kl. 18.00

Kommunen sørger for overføring av lyd og bilde. Om du ønsker å følge presentasjonene på nett, sender du en epost til petter.kjaernes@gildeskal.kommune og forteller hvilken presentasjon du vil se, så får du tilbakemelding med lenke til møtet.

Ideene legges frem på folkemøter
arkitektstudenter presentasjon Foto: Hanna-Lisa Skau AN
Ideene legges frem på folkemøter

Ideene legges frem på folkemøter

På Sørarnøy har arkitektene blant annet dratt fram hvor viktig det er at folk som kommer med båt til øya får et godt førsteinntrykk.

De mener også spillvarmen fra øyas fabrikk kan bidra til å etablere et utendørs oppvarmet basseng, De tror et treningssenter vil gi mange økt bolyst, og at noen av dagens enkle stier rundt i naturen bør oppgraderes sånn at folk kan ferdes der både med sykkel, barnevogn og rullestol. Gjerne med gapahuker eller andre stoppunkt underveis.

Arkitektene peker også på at det bør markedsføres bedre at dagens «digitale nomader» kan jobbe eller studere fra hvor som helst, også fra ei lita øy.

På Sandhornøy foreslår de at det settes opp gjennomgangsboliger, så unge familier kan «prøvebo» på øya. De lanserte også ideen om en kyststi fra butikken på Våg til Blix-støtta. En «sjøhage» ytterst på moloen, kunstskole, et backpackerhotell og et marinbiologisk senter.

Og siden Hamarøy har sitt Hamsunsenter, som trekker folk, bør kanskje Gildeskål ha sitt Elias Blix-senter?