Forprosjektet er avsluttet - hva er veien videre?

Forprosjektet «Gildeskål kirkested – fyrtårn i Gildeskål» ble avsluttet med en presentasjon på Heimsjyen 11. april. Presentasjonen ble også streamet og kan ses på hjemmesiden til Gildeskål kommune.

Veien videre ligger nå hos politikerne i kommunestyret, og planen er at sluttrapporten og anbefalingene fra forprosjektet skal opp i kommunestyret i juni.

Rapporten understreker at en utvikling av kirkestedet må være langsiktig og at man må bygge stein på stein. Prosjektgruppa anbefaler at prosjektet «Gildeskål kirkested – fyrtårn i Gildeskål» blir kommunens reiselivssatsning framover og at det ansettes en prosjektleder i full stilling i fem år. Prosjektlederen arbeider med et team med SNU sine reiselivskonsulenter, kommunens kulturkonsulent, personale i Nordlandsmuseet, prest, kirkeverge, samt folkehelsekoordinator og teknisk kompetanse når det trengs.

I alt foreslås det ulike 13 arbeidspakker. I tillegg til å etablere prosjektteamet er det viktig å komme raskt i gang bygging av servicebygg med toaletter, samt ny parkering.

 

Inspirasjonstur til Røros

Torbjørg og Lill Hilde i prosjektgruppa besøkte Røros 6-7 mars for å lære litt om hvordan men der arbeider med kulturformidling. To hektiske dager, med besøk hos Kulturminnefondet, Verdensarvsenteret og Rørosmuseet gav absolutt mersmak og inspirasjon til vårt eget kirkestedprosjekt.

Viktige læringsmomenter: kulturhistorie, kulturminner, mange aktiviteter året rundt og engasjert lokalbefolkning er det verdt å satse på.

Et besøk hos kulturminnefondet gav gode innspill og der ønsket man gjerne mange flere søknader om støtte til prosjekter i Gildeskål. Kulturminner er mye mer enn det man tror og fondet er opptatt av at ting skal settes i stand og brukes, og ikke av fredning.

Rørosmuseet er et reiselivaktivum for regionen, der formidling, håndverkstradisjoner, verdensarv og bygningsvern henger tett sammen. De har greid å lage et tilbud basert på sin unike historie som også går rundt økonomisk. God organisering er ett av stikkordene vi tar med oss derfra.

Sentrum av Røros er godt bevart

Røros har en aktiv handelsstand med mange spennende restauranter, butikker, gallerier og utsalg.

Vil du vite mer om Rørosmuseet?

Les mer her

Inspirasjonstur til Stiklestad

Heidi M og Kyrre fra prosjektgruppa og Heidi B fra styringsgruppa besøkte Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SHK) i uke 6, for å få inspirasjon, innspill og kompetanse om både struktur, aktiviteter og satsinger. Vår lille delegasjon fikk både lærerik omvisning på Stiklestad, møter med direktør og avdelingssjef, sokneprest og professor ved Nord universitet.

Målestokken her er noe større enn det vi ser for oss, med 140 000 besøk årlig. Likevel, mange av ingrediensene er de samme; kirke og lang kirkelig tradisjon, folkemuseum, langhus og gjestehus, samt et hotell som også er resepsjon for hele anlegget.

Så har Stiklestad Spelet om Heilag Olav, Regionalt pilegrimsenter, leirskole, gjestebud, gilder, kulturfestival, Olsokkunstner og mye mer. Nå planlegges nasjonaljubileet 2030, tusenårsfeiring av slaget på Stiklestad. De vil gjerne ha med resten av landet på feiring og dokumentasjon av kristninga av landet og samling av nasjonen. Det kunne kanskje være noe for oss, med vår egen profil?

Interessert i å finne ut mer om Stiklestad?

På bildet er en detalj fra gjestehuset på Stiklestad

Her finner du infomasjon om Stiklestad

Les mer
Slik kan det ha sett ut....
Gildeskaal jernalderhus Foto: Nordlandsmuseet, illustrasjon: Arkikon.no
Slik kan det ha sett ut....

Jernalderhus på kirkestedet?

Forprosjektet som ser på muligheten for å utvikle kirkestedet til en reiselivsattraksjon er i full gang. En mulig rekonstruksjon av et jernalderhus er en av oppgavene.  Det er ingen som vet nøyaktig hvordan et slikt hus så ut; stampet jordgulv, åpent ildsted, ingen vinduer?

Bildet illustrerer hvordan et slikt jernalderhus kan ha sett ut og det er tegnet inn på stedet man har funnet stolpehull. Imidlertid er det ennå ikke bekreftet at det faktisk lå et hus der. Det vil ikke være mulig å bygge en kopi av et jernalderhus på akkurat denne tomta, men kanskje i nærheten?

Vil det være mulig å tilby matservering, overnatting og aktiviteter med base i et jernalderhus? Levende dyr, slått med ljå og matlaging på bål, og overnatting på skinn og halmmadrasser; er dette noe som frister? Dette er bare noe av det forprosjektet grubler på. Vi tar fortsatt gjerne imot innspill, ideer og kommentarer fra dere.