003776_Marit Elise Solbakken_BL-GK_Gildeskaal barn i vogn 17 mai

Skoler, SFO og barnehager i kommunen

Her finner du informasjon om skole- og barnehagetilbudet i kommunen.

Oversikt over skolene i kommunen
Oversikt over skolene i kommunen

SFO

I Gildeskål kommune er det skolefritidsordning ved alle skolene.

Skolefritidsordningen, som ikke er en del av verken grunnskoleopplæringen eller videregående opplæring, skal være noe annet enn skole og barnehage.

SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov.

 

005737_Arne Sklett Larsen_BL-GK_Gildeskaal Dans i bunad
003748_Bjoernar Thoresen_BL-GK_Gildeskaal skilek

Kulturskolen

Kulturskolene skal gi barn, unge og voksne tilbud om opplæring og aktivitet innenfor kultur og kunst, slik at flest mulig skal få anledning til å utvikle og ta i bruk sine skapende evner og anlegg.

Link til kommunens kulturskoletilbud.