Kulturtilbud

Gildeskål har et variert kulturtilbud, med mange ulike aktiviteter spredt ut over kommunen.

005743_Arne Sklett Larsen_BL-GK_Gildeskaal Turbilde

Natur er en stor del av kulturtilbudet.

Lag og foreninger

Det er et yrende liv av lag og foreninger i kommunen.

Kor: Lahko Voices

Idrett: IL Splint, IL Strandkameratene

Menighetsarbeid:

Ungdomslag: UL Sandhornet, Elias pub

Hagelag

Nordlandsmuseet

Konserter på Heimsjyen, Skaugvoll

Fotoklubben

Yoga-tilbud: Hjertefølger, Northern Yoga

Mindfulness: Nuets gaver

Lokalutvalg: Sandhornøy, Sørfjorden og Forstranda, Nordfjorden, Inndyr og omegn, Arnøyene, Fleinvær:  https://www.gildeskal.kommune.no/lokalutvalgene.263957.no.html

Politiske partier

Turlag

Fjelltrim

Husmorlag

Hundegruppe

Sosiale medier – nyttige grupper

Kulturskole

Husflidslag

Kulturhus

Gildeskålboka – redaksjon

LABU