AG Salten

Anlegg og Granitt Salten tilbyr ulike tjenester, som opparbeidelse av tomter, vann- og avløpsjobber, muring / plastring, opparbeidelse av uteområder, beplantning, belegningsstein med mer.

Selskapet er hjemmehørende i Gildeskål, men har kontor i Bodø.

AG Salten

Adresse: Trålveien 16, 8000 Bodø
Daglig leder: Elin Johansen:
Telefon 97060362.
E-post; elin@agsalten.no

Link til hjemmeside

Les mer

Link til Facebook

Les mer