Næring i Gildeskål

Gildeskål har et stort mangfold av bedrifter. Med gode logistikkmuligheter for båt og transport er kommunen et naturlig sted for næringer innen reiseliv, fiskeri og energi, i tillegg til mye annet.

Gildeskål kommune er rik på naturressurser, som fisk, vannkraft og mineraler, og næringslivet i kommunen er naturlig rettet mot disse naturressursene.

Bedrifter i Gildeskål

Oppdrettsdustrien er viktigste næring, med noen sentrale hjørnesteinsbedrifter. I ytre del av kystlinjen er også tradisjonelt fiskeri og moderne havbruk en potensiell vekstnæring. Gildeskål er også en kraftkommune og frie kraftinntekter gir store økonomiske bidrag til kommunen.

De store hjørnesteinsbedriftene har delvis lokalt eierskap. Dette medfører at kommunen har mulighet til å påvirke utviklingen i disse bedriftene ved å holde en god dialog og søke samarbeid om infrastruktur, arealplanlegging m.m. Ellers består næringslivet i kommunen av en rekke små og mellomstore bedrifter.

Bedrifter i Gildeskål

I Gildeskål har vi et bredt utvalg av næringer, tjenestetilbud og bedrifter. Vi vil gjerne ha ny kompetanse og nye folk til Gildeskål.

007418_Brynjar Hilling_BL-GK_Gildeskaal sol gjennom sky høst fjell

Sjøfossen næringsutvikling

Sjøfossen Næringsutvikling jobber for næringsutvikling i Gildeskål og Beiarn kommune. Deres hovedoppgave er å yte service og hjelp til nyetablerere og etablerte aktører.

Historier fra næringslivet

Brudanger

Naturlige hudpleieprodukter laget av naturlige ingredienser fra Gildeskål.

IMG_4269 Foto: Håvard Sandaa Karlsen

Breivik gartneri

Breivik garneri – en generasjonsbedrift

Fordypningsrommet på Fleinvær

Fordypningsrommet og historien bak er en opplevelse i seg selv.

Martin Losvik 20161110-DSC01041-Pano-39 Foto: Martin Losvik

FOGG Gildeskål

FOGG Gildeskål er en designbedrift med rot i Gildeskål

Våg Havnegård

Nytt og spesielt kontorfellesskap på Sandhornøya

Kjell Kristinsen, KB-Bygg, Sandhornøya Havnegård Kjell Kristinsen, KB-Bygg, Sandhornøya Havnegård

Næringstomter

Kommunen legger nå ut tomter både i Sundsfjord og på Inndyr. Felles for begge er tilgangen til rent vann og billig kraft. Kartutsnitt og mer informasjon kommer. Ta kontakt med teknisk etat i kommunen

Planer og styringsdokumenter

Les mer på kommunens sider

Ledig næringseiendom

Les mer