Kulturtilbud

Gildeskål har et variert kulturtilbud, med mange ulike aktiviteter spredt ut over kommunen.

Natur er en stor del av kulturtilbudet.

Lag og foreninger

Det er et yrende liv av lag og foreninger i kommunen.

Kor: Lahko Voices

Idrett: IL Splint, IL Strandkameratene

Menighetsarbeid:

Ungdomslag: UL Sandhornet, Elias pub

Hagelag

Nordlandsmuseet

Konserter på Heimsjyen, Skaugvoll

Fotoklubben

Yoga-tilbud: Hjertefølger, Northern Yoga

Mindfulness: Nuets gaver

Lokalutvalg: Sandhornøy, Sørfjorden og Forstranda, Nordfjorden, Inndyr og omegn, Arnøyene, Fleinvær:  https://www.gildeskal.kommune.no/lokalutvalgene.263957.no.html

Politiske partier

Turlag

Fjelltrim

Husmorlag

Hundegruppe

Sosiale medier – nyttige grupper

Kulturskole

Husflidslag

Kulturhus

Gildeskålboka – redaksjon

LABU